Rreth Tenzor
Tenzor kombinon sisteme individuale teknike në zgjidhje të gjithanshme të menaxhimit të riskut dhe optimizimit të biznesit.

Ndërtimi i konfidencialitetit të klientëve me raste të mira biznesi dhe zgjidhje të personalizuara

Tenzor ka ofruar me sukses shërbime të avancuara teknike të sigurisë, mirëmbajtjen e zgjidhjeve teknike në zgjidhjet e tjera të tensionit të ulët që prej vitit 2009. Gjatë viteve të fundit, kompania e pozicionoi veten në tregun mbarëshqipëtar, si një integrues i sistemeve teknike, instalimeve elektrike dhe "one-stop-shop" për instalimet e rrymave te ulëta elektrike. 
Departamenti ynë i zhvillimit dhe departamenti i dizajnit ofrojnë zgjidhje me porosi të larta teknologjike dhe vend strategjik të kompanisë.Bazuar në vitet tona të përvojes dhe njohurive, ne kemi zhvilluar markat tona tregtare, si REMS (Retail Event Management System), iEMS (Industry Event Management System) dhe Callisto (sistemet e avancuara të mbikqyrjes video dhe dedektimin e videos). 

Markat tona janë të bazuara në integrimin e sistemeve individuale në një zgjidhje gjithëpërfshirëse të menaxhimit të rrezikut, optimizimin e biznesit dhe rritjen e fitimeve.
 
Zgjidhje të avancuara në planifikim dhe implementim për:
 
 • sistemet e sigurisë personale dhe pronës
 • sistemet inteligjente të transportit
 • automatizimi i objekteve, sistemi i kontrollit qendror
 • sistemi i menaxhimit të mikpritjes / kohës së lirë për hotele
 • inteligjenca e biznesit dhe zgjidhjet e teknologjisë së përparuar.

Tenzor Group është i licencuar për planifikimin dhe zbatimin e sistemeve të sigurisë në përputhje me standartet europiane. Për këtë arsye ne mund të ofrojmë nivelin më të lartë të zgjidhjeve gjithëpërfshirëse për klientët tanë.
 

Vizioni yne

Tenzor po krijon të ardhme më të sigurt dhe më të mirë për klientët, pronarët dhe punonjësit me zbatimin e përgjegjshëm dhe profesional të integrimit të shërbimit të zgjidhjeve teknike të sigurisë. Misioni bazohet në vlerat vijuese:

Zgjidhjet e zhvilluara nga Tenzor:

 • sistemi i kontrollit të shpërndarjes së karburantit
 • skaneri termik - inspektimi automatik i sigurisë për automjetet e rënda
 • sistemi automatik i njohjes së targave
 • sistemi i numërimit të njerëzve/klientëve
 • zbulimi i kalimit të krahut tëgabuar,
 • stacion automatik që shërben për huazimin e librave për bibliotekat
 • platforma REMS (Sistemi për Menaxhimin e Ngjarjeve në Qendrat Tregëtare)
 • platforma iEMS (Sistemi i Menaxhimit të Ngjarjeve të Industrisë)
 • sistemi i kontrollit në distance të vendeve të largëta
 • sistem i përshtatur i kontrollit qendror
 • ndërfaqe për integrimin e sistemeve të ndryshme të sigurisë.

Kerkim