Mundësi Punësimi

Dëshironi të bëheni pjesë e ekipit tonë?

Punëtorët janë pjesa më e rëndësishme e kompanisë sonë, të cilët ndikojnë drejtpërdrejt në biznesin tonë me vlerat, njohuritë, aftësitë dhe personalitetet e tyre. Karakteristikat kryesore që ne presim nga një punonjës i ri potencial, janë etja për njohuri dhe shpirti i ekipit.

Studentet dhe nxënësit e shkollave të mesme teknike janë të mirëpritur në kompaninë tonë, ku u mundësojmë atyre të përmirësojnë njohuritë teorike me aftësi praktike.

Aktualisht nuk ka vende të lira pune.

Kerkim