Përfaqësuesit
Ne jemi përfaqësues dhe bashkëpunëtorë të prodhuesve më të mirë të botës në fushën e sigurisë dhe sistemeve teknike. Vitet e bashkëpunimit aktiv me prodhuesit na lejojnë të ofrojmë zgjidhje të përshtatura për tregun shqiptar.