Sistemi i sigurisë së perimetrit
Sistemi i sigurisë së perimetrit zbulon ndërhyrësit kur hyjnë në një zonë specifike me nivelin më të lartë të kërcënimit të sigurisë. Sistemi është përdorur kryesisht në zonën e rezervuarëve të ujit, objekteve ushtarake, aeroporteve, magazinave me grupe me rrezik të lartë të produkteve dhe objekteve të tjera kritike.

Objektet me nivelin më të lartë të kërcënimit të sigurisë kërkojnë nivelin më të lartë të mbrojtjes.

Sistemi i sigurisë së perimetrit zbulon ndërhyrësit kur ata hyjnë në një zonë të caktuar që mund të mbrohet nga një gardh. Sistemi përdoret kryesisht në zonën e rezervuarëve të ujit, objekteve ushtarake, aeroporteve, magazinave me grupe me rrezikshmëri të lartë.
  •      Mbrojtja e objekteve më të prekshme.
  •      Zbulimi i besueshëm i ndërhyrës.
  •      Siguria e çdo madhësie të zonës.
  •      Kushtet e motit nuk prekin besueshmërinë e operimit.
  •      Shkurtuar koha e reagimit të shërbimeve të sigurisë.
  •      Integrimi me sisteme të tjera të sigurisë.
  •      Zgjidhja e sigurisë në perimetër në varësi të mjedisit.  

Sistemi i zbulimit të gardheve të telit
Teknologjia e avancuar e detektorëve dhe njësisë së kontrollit siguron ndjeshmëri të lartë, zbulim të saktë dhe rezistencë ndaj kushteve të motit, si era, shiu dhe dëbora. Sistemi zbulon ngjitje dhe prerje të gardheve.

Sistemi i zbulimit nën shtegun e shtruar
Sistemi është tërësisht i padukshëm. Është instaluar nën trotuaret, shtigjet e shtruara, rrugët, tarracën, në shkallët dhe muret.
Teknologjia e përparuar siguron ndjeshmëri të lartë, zbulim të saktë dhe rezistencë ndaj alarmeve të rreme, kafshëve, kushteve të motit dhe të tjerave.

Sistem zbulimi për instalimin nën tokë
Sistemi ofron zbulimin e prezencës së ndërhyrës në çdo sipërfaqe të hapur të sipërfaqeve - pronat, rezervuarët e ujit, objektet ushtarake, aeroportet, ...
Sistemi është tërësisht i padukshëm dhe i përshtatshëm për instalim nën sipërfaqe të ndryshme: asfalt, sipërfaqe të shtruar, lëndinë, tokë zhavorr dhe sipërfaqe të tjera.

Kerkim