Projektimi dhe planifikimi
Zgjidhjet teknike të specializuara mundësojnë përgatitjen e zgjidhjeve të integruara, komplekse dhe gjithëpërfshirëse.

Planifikimi dhe dizenjimi teknik është themeli i funksionimit efektiv dhe optimizimit të sistemit teknik.

Departamenti ynë i dizajnit është plotësisht i aftë të përgatisë dokumentacionin e projektit në të gjitha fazat e zbatimit: IDZ (koncept), IDP (dizajn bazë), PGD (dizajn për marrjen e lejeve të ndërtimit), PZR (dokumentet e tenderit), PZI (projekt për zbatimin) , PID (dizajni i punëve të kryera) dhe POV (dizenjimi i funksionimit dhe mirëmbajtjes). Zgjidhjet e ofruara bazohen në rregulloret, standardet dhe rregullat teknike të përgjithshme. Ata janë produkt i njohurive të grumbulluara në vitet e eksperiencës nga fusha e ofrimit të zgjidhjeve për qendrat tregtare, hotelet, spa, stacionet e benzinës, bankat, depot, objektet industriale, objektet e administratës publike (shkollat, bibliotekat, universitetet, gjykatat, ... ), zgjidhje të trafikut, ndërtesa tregtare dhe ndërtesa banimi.

Kerkim

Cookies

This site uses cookies to ensure a better functioning and user experience. Cookies are stored in your browser and can be deleted at any time. You can read more about cookies here.

Necessary cookies

They are indispensable for the functioning of the website.

Functional cookies

They allow the use of third-party services and social media, e.g. watch a video on a YouTube channel.

Analytical cookies

With Google Analytics cookies, we are able to identify users' needs and improve the user experience on the site.

I authorize the processing of data for the purposes indicated above