Institucionet bankare dhe financiare

Ne ofrojmë zgjidhje të sofistikuara teknike të bëra për bankat dhe institucionet financiare me nivel të lartë rreziku, për të siguruar nivelin më të lartë të mbrojtjes. 

Ky lloj i zgjidhjeve teknike kërkon njohuri, zbatim profesional dhe të besueshëm, i cili provohet nga një eksperiencë shumëvjeçare. Ne ofrojmë zgjidhje të plotë me integrimin e sistemeve të ndryshme të sigurisë, konsultimin, projektimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të instaluara.

  •     Zgjidhjet e bërjes së personalizuar që përmbushin dëshirat e klientit.
  •      Integrimi i sistemeve të ndryshme të sigurisë në një zgjidhje gjithëpërfshirëse - konsultimi, projektimi, instalimi dhe mirëmbajtja.
  •      Niveli maksimal i mbrojtjes.
  •      Salla e sigurt për trajtimin e dokumenteve konfidenciale, zona e sigurisë II.
  •      24 orë ndihmë dhe shërbim riparimi me kohë të shkurtër përgjigjeje.


Kerkim

Cookies

This site uses cookies to ensure a better functioning and user experience. Cookies are stored in your browser and can be deleted at any time. You can read more about cookies here.

Necessary cookies

They are indispensable for the functioning of the website.

Functional cookies

They allow the use of third-party services and social media, e.g. watch a video on a YouTube channel.

Analytical cookies

With Google Analytics cookies, we are able to identify users' needs and improve the user experience on the site.

I authorize the processing of data for the purposes indicated above