Prepoznava registerskih tablic

Sistem prepoznave registrskih tablic je pomemben sistem pri vzpostavitvi višje varnosti posameznega območja / področja. 


Na določeno področje lahko vstopimo samo s pomočjo registrske tablice, registrska tablica je medij kontrole vstopa. S pomočjo sistema identificiramo in analiziramo prehode vozil, nevarne prevoze, sumljiva vozila in identificiramo tovor (kontejnerji). 

Sistem prepoznave registrskih tablic lahko integriramo v obstoječ logistični sistem, povezavo s tehtnico, z video nadzornim sistemom, sistemom za upravljanje s ključi, SAP in drugimi sistemi z namenom povečanje varnosti, optimizacije procesa dela in obvladovanja kritičnih dogodkov. 

Tehnologija prepoznave registrskih tablic deluje na podlagi pretvorbe slikovne informacije iz kamere v znakovni zapis, kar omogoča nadaljnjo obdelavo le-te v sistemu podatkovne baze. 

Področja uporabe sistema prepoznave registrskih tablic:
 • avtomatizacija parkirišč, 
 • (hotelska parkirišča, casinoji, letališča, industrijski objekti, podjetja,…),
 • avtomatizacija logistične funkcije podjetjih in industriji,
 • povečanje učinkovitosti logistične funkcije v mestu,
 • obračun cestnine na avtocestah,
 • ugotavljanje in preprečevanje pobegov na bencinskih servisih,
 • urejanje prometa skozi mestna središča.

 • Optimizacija logističnih procesov, 
 • znižanje inventurnih izgub,
 • izločen človeški faktor,
 • popoln nadzor nad vstopom vozil v območje,
 • ugotavljanje in preprečevanje pobegov,
 • identifikacija povratnikov, 
 • učinkovita rešitev parkirne problematike,
 • zmanjševanje obremenjevanja okolja,
 • rešitev po meri.

image  prt

Delovanje sistema prepoznave registrskih tablic


Zajem slike 
Slika vozila se zajema preko posebne kamere, ki zagotavlja prepoznavnost registrske tablice tako podnevi, kot ponoči in ni občutljiva na vremenske razmere. Dodatno je mogoče v trenutku prepoznave zajeti tudi panoramsko sliko oz. sliko voznika. 

Tehnologija prepoznave 
Prepoznava registrske tablice deluje na podlagi tehnologije OCR (optično prepoznavanje znakov), ki je prilagojena za branje avtomobilskih tablic. Prepoznati je mogoče tako eno- kot dvovrstične registrske tablice. Kljub zunanjim dejavnikom (poškodovane, umazane, zbledele ali prekrite) dosežemo skoraj 98,7 % zanesljivost prepoznave. 

Obdelava podatkov 
Prepoznani znakovni niz vpišemo v podatkovno bazo, dodatno pa ga lahko opremimo s podatki, kot so datum in čas prepoznave, zanesljivost, slika, idr. Z namenskimi aplikacijami je mogoče te podatke naknadno obdelovati, iskati, sortirati, upravljati parkirišče in drugo. 


Kerkim

Cookies

This site uses cookies to ensure a better functioning and user experience. Cookies are stored in your browser and can be deleted at any time. You can read more about cookies here.

Necessary cookies

They are indispensable for the functioning of the website.

Functional cookies

They allow the use of third-party services and social media, e.g. watch a video on a YouTube channel.

Analytical cookies

With Google Analytics cookies, we are able to identify users' needs and improve the user experience on the site.

I authorize the processing of data for the purposes indicated above