Kontrola pristopa
Varovanje dostopov in sledljivost prihodov v podjetje in pomembnih prostorov v podjetju je nuja vsakega podjetja. S tem povečamo stopnjo varnosti zaposlenih, zaupnih informacij in kritičnih sredstev podjetja. Sistem kontrole pristopa je namenjen zaposlenim in obiskovalcem podjetja, na ta način varujete prostore pred vstopom nepooblaščenim osebam in hkrati beleži podatke o vstopih in izstopih iz prostora.  

  • Preprečevanje nedovoljenih vstopov v prostor,
  • zaščita poslovnih informacij,
  • obvladovanje potencialnih tveganj,
  • nadzorovanje vstopa ljudi in vozil, 
  • enostavno upravljanje dostopov,
  • integracija z drugi sistemi,
  • povečanje varnosti ljudi in premoženja.

Katalogu i produkteve

kontroler

Katalogu i produkteve

čitelec

Katalogu i produkteve

Katalogu i produkteve

ključavnica

Katalogu i produkteve

kartice

Kerkim