Javljanje vloma

Statistika Ministrstva za notranje zadeve, prikazuje trend, da se število vlomov v Sloveniji v zadnjih letih giblje okrog 40 vlomov na dan. Vendar se materialna škoda in predrznost vlomilcev povečujeta iz leta v leto. 

Sistem zgodnjega odkrivanja in javljanja vloma ima zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti poslovnih objektov. Sistem zanesljivo zazna vsakogar, ki bi poskušal vlomiti v prostor in nemudoma sproži alarm. Sistem je lahko vezan direktno na dežurni nadzorni center.


  • Zanesljiva zaznava vlomilcev,
  • možnost sočasne zaznave požara,
  • možnost povezave na dežurni center,
  • kombinacija z javljanjem požara,
  • žični ali brezžični sistem javljanja vloma. 

Katalog izdelkov

centrala

Katalog izdelkov

javljalnik

Katalog izdelkov

tipkovnica

Katalog izdelkov

sirena

t_Povpraševanje