Integrim sistemesh

sist 1
sist 2
iEMS UVSS
Logotip UI

Tenzor ofron zgjidhje për segmentet e tregtisë, industrisë, telekomunikacionit dhe bankave, administratës publike dhe familjeve. Me kërkesën e klientit, bashkëpunimi fillon me një vlerësim të kërcënimeve dhe këshillave të sigurisë dhe vazhdon me zbatimin e sistemit të sigurisë.

Miran Senčar, themelues, Tenzor d.o.o.

Tenzor ofron zgjidhje për segmentet e tregtisë, industrisë, telekomunikacionit dhe bankave, administratës publike dhe familjeve. Me kërkesën e klientit, bashkëpunimi fillon me një vlerësim të kërcënimeve dhe këshillave të sigurisë dhe vazhdon me zbatimin e sistemit të sigurisë.

Miran Senčar, themelues, Tenzor d.o.o.
banner icon 1

30 vjet njohuri, përvoja dhe referenca

banner icon 2

Integrimi i sistemeve

banner icon 3

Projektet e ekspertëve

banner icon 4

24/7 shërbim dhe përkrahje teknike

Referenca

Cookies

This site uses cookies to ensure a better functioning and user experience. Cookies are stored in your browser and can be deleted at any time. You can read more about cookies here.

Necessary cookies

They are indispensable for the functioning of the website.

Functional cookies

They allow the use of third-party services and social media, e.g. watch a video on a YouTube channel.

Analytical cookies

With Google Analytics cookies, we are able to identify users' needs and improve the user experience on the site.

I authorize the processing of data for the purposes indicated above